FAQ – svar på dina frågor!

  • Får man studiemedel? Ja, ut­bild­ning­en är av­gifts­fri och stu­di­e­me­dels­berätti­gad (CSN)
  • Hur lång är utbildningen? 2,5 år = 100 veckor (500 YH-poäng)
  • Utbildningsform? Yr­keshögsko­le­ut­bild­ning är en ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning.
  • Ex­a­men? Studerande som fått godkänt på samtliga kurser får ett ex­a­mens­be­vis om 500 YH-poäng
  • Vilka behörighetskrav gäller? Du hittar utförlig information här  Grundläggande yrkeshögskolebehörighet
  • Vilka urval gäller när jag gör min ansökan? Estetisk arbetsprov.
Kontakt:
Urban Lybeck
Utbildningsledare

VFX-ARTIST

Xenter Yrkeshögskola
Post: 147 85 Tumba
Utbildningsvägen 3
147 40  Tumba
Tel: 08-530 623 70
E-post: info@xenter.se