SÅ HÄR ANSÖKER DU!

 Skapa först ett konto på ansökningsplattformen (Alvis) här

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Du behöver ladda upp följan­de hand­ling­ar

  1. Slut­be­tyg från gym­na­si­et eller motsvarande, samt eventuellt andra kursintyg.
  2. Arbetsprov med två estetiska uppgifter.
  3. CV inklusive bild på dig själv.

Du kommer också svara på några frågor som skickas till dig i form av ett frågeformulär. Frågorna är en del av urvalsprocessen och är viktigt att du fyller i.

Komplettera betyg: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da senast sista ansökningsdatum.

 

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

 

VILL DU BLI VFX-ARTIST?

SKICKA IN DIN ANSÖKAN NU!

SÖK TILL VFX-ARTIST SOM STARTAR HÖSTEN 2024

Sista ansöknings­da­g är 30 maj 2024, med ut­bild­nings­start

au­gusti 2024.

Kontakt:
Urban Lybeck
Utbildningsledare

VFX-ARTIST

Xenter Yrkeshögskola
Post: 147 85 Tumba
Utbildningsvägen 3
147 40  Tumba
Tel: 08-530 623 70
E-post: info@xenter.se